عدالت فرهنگی

  • مسیرهای تحقق «عدالت فرهنگی» در کشور؛ «آمایش سرزمینی» را دریابیم

    مسیرهای تحقق «عدالت فرهنگی» در کشور؛ «آمایش سرزمینی» را دریابیم

    تهران- ایرناپلاس- شاید با شنیدن واژه عدالت به‌دنبال نیازها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی باشیم؛ آن هم در حالی که همواره بحث مهم «عدالت فرهنگی» در کشور نادیده گرفته شده؛ مساله‌ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن اشاره و بر گسترش این مفهوم در کشور تاکید کرده است.