ایران > فرهنگ

  • فرهنگ، فرزند ناخوانده نامزدها

    فرهنگ، فرزند ناخوانده نامزدها

    تهران- ایرناپلاس- غیبت موضوع «فرهنگ» در مناظره‌های انتخاباتی، به چنان وضعیتی رسید که صدای متولیان این بخش را در آورد که چرا به این موضوع که از زیربنایی‌ترین مسائل جامعه است و بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجه‌ایم، ریشه‌های فرهنگی دارد، نگاه گذرایی هم صورت نگرفت.

  • اهالی فرهنگ و هنر در انتظار برنامه‌های فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری

    اهالی فرهنگ و هنر در انتظار برنامه‌های فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری

    تهران- ایرناپلاس- با وجود اهمیت مسائل اقتصادی و معیشتی، توجه به فرهنگ و هنر، موجب جلوگیری از شکل‌گیری بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد؛ در چنین شرایطی فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر در انتظار برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در این‌ حوزه هستند.