فرهنگ فولکلور ایران

  • موسیقی فولکلور ماندگار می‌ماند؟

    موسیقی فولکلور ماندگار می‌ماند؟

    تهران- ایرناپلاس- یک موسیقی‌شناس قومی معتقد است برای ماندگاری‌ موسیقی فولکلور در ابتدا باید هویت‌آفرینی صورت گیرد و ارزش‌های هویت موسیقی محلی ایران به مردم و به دولت‌ها شناسانده شود.