فیلم

  • «چرا دروغ گفتید؟ چرا تحریف کردید»؟

    «چرا دروغ گفتید؟ چرا تحریف کردید»؟

    تهران- ایرناپلاس- چهارشنبه ۱۸ فروردین‌ماه، صداوسیما یکی از سنگین‌ترین سانسورهای چند سال اخیر را بر سخنان رئیس جمهوری اعمال کرد و ناخواسته خود را مخاطب بخش مهمی از آن دانست.