قاجار

  • نسل جوان از ایران چه می‌داند؟ غفلت از ساخت سریال‌های تاریخی

    ایرناپلاس گزارش می‌دهد

    نسل جوان از ایران چه می‌داند؟ غفلت از ساخت سریال‌های تاریخی

    تهران- ایرناپلاس- سریال‌های تاریخی، سهم عمده‌ای در جذب مخاطب دارند. این مجموعه‌ها چه برگرفته از داستان‌های واقعی دل تاریخ باشند یا چه زاییده نویسنده و کارگردان، همواره نقش تاثیرگذاری در آشنا کردن جوانان با تاریخ داشته‌اند. اما پرسش این است که آیا سریال‌سازی در کشور در این زمینه موفق بوده و توانسته نسل‌های امروزی را با وقایع و تاریخ گذشتگان این سرزمین آشنا کند؟