قانون بودجه

  • حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وابسته به احیای برجام نیست

    گفت‌وگو با یک کارشناس مسائل ارزی؛

    حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وابسته به احیای برجام نیست

    تهران- ایرناپلاس- تخصیص ناعادلانه، ایجاد رانت و فساد و ضربه به فعالیت‌های تولیدی از جمله آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که از لحظه تولد دلار ترجیحی در سال ۱۳۹۷ تا کنون اقتصاد ایران را رها نکرده‌اند. با اینکه برخی معتقدند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، آزادسازی و تک‌نرخی شدن ارز منوط به احیای برجام و افزایش درآمدها و ذخایر ارزی کشور است برخی دیگر این تصمیم ارزی را وابسته به برجام نمی‌دانند.