قانون معادن

  • مالیات‌های جدید، سراغ کدام بخش‌های اقتصاد رفته؟

    مالیات‌های جدید، سراغ کدام بخش‌های اقتصاد رفته؟

    تهران- ایرناپلاس- پیش‌نویس سازمان امور مالیاتی، فعالیت‌ها و بخش‌های مختلفی را در اقتصاد تحت تأثیر قرار می‌دهد، از سازمان‌ها و نهادهای خاص گرفته تا مناطق آزاد اقتصادی. ایرناپلاس تغییرات ایجادشده در این لایحه را نسبت به قوانین فعلی بررسی کرده است.