قذافی

  • ضرب شست آمریکایی‌ها به اعتماد سیاستمداران جهان

    ضرب شست آمریکایی‌ها به اعتماد سیاستمداران جهان

    تهران - ایرنا - اختلاف و درگیری بین اوکراین و روسیه با اعلام آمریکا به قصد زدن پایگاه در خاک اوکراین شروع شد؛ روسیه که نزدیک شدن ناتو به اروپای شرقی را برای خود تهدید تلقی می‌کرد، بارها در این باره هشدار داد و با شدت گرفتن زمزمه جنگ بین دو کشور، آمریکا در حمایت از اوکراین شروع به رجزخوانی علیه روسیه کرد، اما با شروع جنگ رجزخوانی‌ها در حد حرف باقی ماند.