قطر

  • ثروتمندهای دوروبرمان را بشناسیم

    ثروتمندهای دوروبرمان را بشناسیم

    تهران- ایرناپلاس- روسیه بزرگ‌ترین اقتصاد در همسایگی ایران است اما ثروتمندترین نیست. ثروتمندترین اقتصاد در همسایگی ایران، قطر است که از این نظر، در دنیا نیز رتبه اول را دارد. وضعیت ثروت در دیگر اقتصادهای همسایه ایران چگونه است؟