قیمت کتاب

  • دلایل افزایش بهای کتاب توسط ناشران

    دلایل افزایش بهای کتاب توسط ناشران

    تهران- ایرناپلاس- اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان با تغییر هر روزه قیمت‌ها موافق نیست و معتقد است ناشران به‌عنوان مرجع باید این کار را انجام دهند اما متولیان این حوزه می‌گویند به‌طور معمول ناشران قیمت پشت جلد کتاب را زمانی تغییر می‌دهند که هزینه‌های جاری از جمله انبارداری افزایش یابد و منفعت‌طلبی هدفشان‌ نیست.

  • تداوم فعالیت ناشران کوچک حوزه کودک و نوجوان در ابهام

    تداوم فعالیت ناشران کوچک حوزه کودک و نوجوان در ابهام

    تهران- ایرناپلاس- فعالیت واحدهای نشر کوچک‌تر، متوقف شده‌ است؛ محصول عرضه نمی‌کنند، اما هر ناشری که توانسته خود را با شرایط همه‌گیری ویروس کرونا وفق دهد، می‌تواند ویترین ناشری را که فعالیتش متوقف شده‌ است، پرکند.