لوکا بوناچیچ

  • بازگشت مربیان خارجی به ایران پس از اخراج‌های مکرر!

    بازگشت مربیان خارجی به ایران پس از اخراج‌های مکرر!

    تهران- ایرناپلاس- فوتبال را باید یک صنعت و یک رسانه قلمداد کرد؛ صنعتی همیشه پولساز و ابزاری فرصت‌آفرین برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جهان، اما سود این صنعت در ایران بیشتر در جیب بازیکنان و مربیان خارجی متوسط به پایین است تا باشگاه‌ها.