محمدعلی پور مختار

  • نماینده اصولگرای مجلس دهم: استیضاح‌های منجر به استعفا، بخشی از کارنامه مفید ماست

    نماینده اصولگرای مجلس دهم: استیضاح‌های منجر به استعفا، بخشی از کارنامه مفید ماست

    تهران- ایرناپلاس- نماینده کبودرآهنگ در مجلس، در  واکنش به منتقدان عملکرد مجلس دهم در حوزه نظارتی و تقنین می‌گوید: عملکرد مجلس دهم به‌شدت قابل دفاع است، شرایط جنگ اقتصادی ایجاب می‌کند، برخی تصمیم‌گیری‌ها در جایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی انجام شود؛ چراکه طرح این مباحث در مجلس زمان‌بر است و برخورد منتقدان با این شورا و مجلس سیاسی است.