محمد باقر قاليباف

  • نگاه قانون و نمایندگان پیشین درباره نظارت میدانی مجلس

    ایرناپلاس گزارش می‌دهد

    نگاه قانون و نمایندگان پیشین درباره نظارت میدانی مجلس

    تهران- ایرناپلاس- سفرهای اخیر هیات رئیسه مجلس یازدهم با عنوان «نظارت میدانی» حواشی و انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است. پرسشی که در این زمینه مطرح شده این است که نظارت میدانی در حوزه وظایف قوه مقننه در چه جایگاهی قرار دارد و چگونه باشد؟ آیا این سفرها در اوج وضعیت قرمز کرونایی و تاکیدات رهبری در کنار دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است؟