دفتر امور پایگاه های ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی کشور > مدیرکل دفتر پایگاه های ثبت جهانی

  • انتقال فرهنگ از میان ریل‌ها

    انتقال فرهنگ از میان ریل‌ها

    تهران- ایرناپلاس- راه‌آهن شمال_جنوب از مسیر چهار اقلیم ایران عبور می‌کند و اقوام مختلف از عرب، لر، فارس، مازنی و ترکمن همه را به هم پیوند می‌دهد. این مهم است که یک خط راه‌آهن، مردم مناطق مختلف را به هم پیوند دهد و در ایستگاه‌های شهرهای مختلف موجب انتقال فرهنگ و وحدت ملی شود.