مدیریت شهری

 • دموکراسی شهری در کدام مسیر؟

  واکاوی ایرناپلاس از دستگیری سریالی اعضای شورای شهر؛

  دموکراسی شهری در کدام مسیر؟

  تهران- ایرناپلاس- موضوع دستگیری برخی اعضای شوراها در شهرها مختلف کشور در هفته‌های گذشته این تردید را در ذهن بسیاری ایجاد کرده که این نهاد برخاسته از رای مردم در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه و به مجرایی برای فساد برخی از اعضای آن تبدیل شده است. دلیل اصلی چنین وضعیتی چیست؟

 • جسارت راهبردی در برپایی نظام نوآوری

  جسارت راهبردی در برپایی نظام نوآوری

  تهران- ایرناپلاس- در عصر حاضر توان سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است. کسب این توانایی مستلزم توجه سازمان به خلاقیت و نوآوری افراد است. سازمان‌­های موفق، سازمان‌هایی هستند که خلاقیت و نوآوری، نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل می­‌دهد.