تربیت بدنی > مربیگری

  • دانش‌افزایی مربیان فوتبال در ایران بی‌نتیجه ماند؟

    دانش‌افزایی مربیان فوتبال در ایران بی‌نتیجه ماند؟

    تهران- ایرناپلاس- شهریورماه گذشته بود کمیته آموزش فدراسیون فوتبال از برگزاری وبینار بروزرسانی و دانش‌افزایی مربیان فوتبال توسط آرسن ونگر، مدرس فیفا و رئیس توسعه جهانی فوتبال خبر داد و گفته شد بیش از پنج ‌هزار مربی در این وبینار حضور خواهند داشت.