وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی > مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی

  • چالش‌های توسعه فرهنگ‌وهنر در فضای مجازی؛ راهکار چیست؟

    چالش‌های توسعه فرهنگ‌وهنر در فضای مجازی؛ راهکار چیست؟

    تهران- ایرناپلاس- دامنه تاثیرگذاری فضای مجازی بر زندگی مردم بویژه در بخش فرهنگی گسترده بوده و این مساله سبب شده تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت تولید محتوای فاخر در حوزه فرهنگ‌وهنر از یک سو و تشکیل اتاق فکر و اندیشه در «مرکز توسعه فرهنگ‌وهنر در فضای مجازی» با هدف توسعه موضوع‌های فرهنگی در کشور تاکید کند.