مشاغل

  • سه تغییر امیدوارکننده جمعیت شاغل در پاییز

    سه تغییر امیدوارکننده جمعیت شاغل در پاییز

    تهران- ایرناپلاس- کاهش نرخ بیکاری در پاییز امسال، همزمان با کاهش نرخ مشارکت و خروج جمعیت فعال از بازار کار بوده است. با این حال سه تغییر جمعیت شاغلان می‌تواند امیدواری‌هایی را حداقل برای شاغلان کشور به همراه داشته باشد.