مصطفى كواكبيان

  • سازهای ناکوک برای مشارکت حداکثری در انتخابات

    سازهای ناکوک برای مشارکت حداکثری در انتخابات

    تهران- ایرناپلاس- برخی تحرکات انتخاباتی نشان از رویکرد جریان‌های سیاسی برای کاهش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را دارد و شرایط کنونی، ابراز نگرانی وزیر کشور از تنور سرد انتخابات را نیز به دنبال داشته است.