آموزش و پرورش > معلم

  • رویکرد دولت به سرمایه‌ای به نام معلم؛ واکاوی نیازهای روانی و حرفه‌ای

    رویکرد دولت به سرمایه‌ای به نام معلم؛ واکاوی نیازهای روانی و حرفه‌ای

    تهران- ایرناپلاس- در طول دو سال اخیر با نگاه ویژه دولت، با افزایش بیش از ۶۰ درصدی حقوق، بسیاری از دغدغه‌های مالی معلمان برطرف شده است. با این حال این قشر در زمان بحران به ویژه شیوع کرونا نیازمندی‌های دیگری نیز دارند که ابعاد مختلفی از جمله روانی، اجتماعی و حرفه‌ای را در بر می‌گیرد.