منابع طبیعی

  • زمین زیر پای اقتصاد را خالی می‌کند؟

    پیامدهای اقتصادی فرونشست‌ها؛

    زمین زیر پای اقتصاد را خالی می‌کند؟

    تهران- ایرناپلاس- ۱۹ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که در معرض فرونشست قرار دارند. همچنین ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان که حدوداً برابر با ۸.۱۷ هزار میلیارد دلار است در مناطق مستعد بروز فرونشست، صورت می‌گیرد. در ایران نیز همه دشت‌های دارای آب شیرین در معرض فرونشست قرار دارند. از پیامدهای اقتصادی این پدیده محیط زیستی چه می‌دانیم؟