فرهنگ > مناسک دینی

 • کرونا و چگونگی انجام مراسم عبادی در ماه مبارک رمضان

  کرونا و چگونگی انجام مراسم عبادی در ماه مبارک رمضان

  تهران- ایرناپلاس- هجوم پیک چهارم کرونا و انجام مراسم‌های عبادی در ماه مبارک رمضان یکی از بحث‌های مهم و دغدغه‌های این روزهای مردم روزه‌دار است. برخی معتقدند باید مراسم عبادی را به هر حال به صورت جمعی برگزار کرد و گروهی بر انجام اعمال به طور فردی تاکید دارند. اما وظیفه مسلمانان در این شرایط چیست؟

 • کرونا با باورهای دینی مردم چه کرد؟

  کرونا با باورهای دینی مردم چه کرد؟

  تهران- ایرناپلاس- برخی معتقدند کرونا به باورهای دینی مردم لطمه زده و به فرصت‌طلبان اجازه داده تا بنیان‌های دینداری مردم را زیرسوال ببرند اما پژوهشگران دینی معتقدند این بیماری، برخی حواشی که دینداری ما را از ناب بودن انداخته بود صیقل داد.

 • کرونا می‌رود، ولی تغییر در فهم آموزه‌های دینی می‌ماند

  کرونا می‌رود، ولی تغییر در فهم آموزه‌های دینی می‌ماند

  تهران- ایرناپلاس- مساجد، زیارتگاه‌ها و اماکن مقدس بسته شدند. اتفاقی که با گسترده شدن ویروس کرونا در کشور رخ داد و باعث شد آیین‌های مذهبی متفاوت‌تر از همیشه برگزار شوند. اما مهم‌تر از آن، تغییر در برخی باورهای دینی مردم است.

 • کرونا و بازاندیشی در روایت‌های ساده‌انگارانه از دین

  کرونا و بازاندیشی در روایت‌های ساده‌انگارانه از دین

  تهران- ایرناپلاس- درس‌آموزی و تأثیرگذاری متوالی کرونا بر تمام مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌اندازه‌ای عالم‌گیر شده که گاهی از آن با عنوان معلم آخر یاد شده است. در این میان، موضع‌گیری بی‌سابقه متولیان نهاد دین درباره ضرورت تعطیلی مناسبت‌های آیینی و مناسک جمعی دینی و عملیاتی شدن آن مواضع، از جمله شگرف‌ترین پیامدهای عینی مترتب بر شیوع کرونا در جامعه ایران محسوب می‌شود.