فرهنگ > مناسک دینی

  • کرونا می‌رود، ولی تغییر در فهم آموزه‌های دینی می‌ماند

    کرونا می‌رود، ولی تغییر در فهم آموزه‌های دینی می‌ماند

    تهران- ایرناپلاس- مساجد، زیارتگاه‌ها و اماکن مقدس بسته شدند. اتفاقی که با گسترده شدن ویروس کرونا در کشور رخ داد و باعث شد آیین‌های مذهبی متفاوت‌تر از همیشه برگزار شوند. اما مهم‌تر از آن، تغییر در برخی باورهای دینی مردم است.

  • کرونا و بازاندیشی در روایت‌های ساده‌انگارانه از دین

    کرونا و بازاندیشی در روایت‌های ساده‌انگارانه از دین

    تهران- ایرناپلاس- درس‌آموزی و تأثیرگذاری متوالی کرونا بر تمام مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌اندازه‌ای عالم‌گیر شده که گاهی از آن با عنوان معلم آخر یاد شده است. در این میان، موضع‌گیری بی‌سابقه متولیان نهاد دین درباره ضرورت تعطیلی مناسبت‌های آیینی و مناسک جمعی دینی و عملیاتی شدن آن مواضع، از جمله شگرف‌ترین پیامدهای عینی مترتب بر شیوع کرونا در جامعه ایران محسوب می‌شود.