ناشران

  • معضلات و مشکلات حوزه نشر؛ حمایت‌های دولت به کجا رسید؟

    معضلات و مشکلات حوزه نشر؛ حمایت‌های دولت به کجا رسید؟

    تهران- ایرناپلاس- کتابفروشان یکی از آسیب‌پذیرترین حلقه‌های نشر هستند، این در حالی است که فعالیت آنها در جامعه نقش تعیین‌کننده در ادامه چرخه نشر و فرهنگ دارد. اکنون در کنار تعطیلی برخی از کتابفروشی‌ها، خبرهای خوبی از حمایت‌های دولتی و نیز افتتاح برخی کتابفروشی‌های جدید به گوش می‌رسد. 

  • ناشران: کمک وزارت ارشاد کافی نیست؛ صداوسیما همراهی کند

    ناشران: کمک وزارت ارشاد کافی نیست؛ صداوسیما همراهی کند

    تهران- ایرناپلاس- ناشران بیش از مطالبه کمک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این وزارتخانه درخواست همراهی دارند تا بتوانند در تلویزیون تبلیغ ارزانی داشته باشند تا در این اوضاع کرونایی که مشکلات اقتصادی برای این بخش نیز به همراه داشته است، دامنه فعالیت و چرخ زندگی آنها تداوم داشته باشد.