نرخ سود سپرده

  • پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی

    پیامدهای تغییر نرخ سود بانکی بر بازارهای موازی

    تهران- ایرناپلاس- هر چند کاهش نرخ سود بانکی به کم شدن هزینه‌های شبکه بانکی منتهی می‌شود، اما در عین حال می‌تواند حساب‌های سپرده را تبدیل به حساب‌های جاری کند؛ همان چیزی که در اصطلاح عامه خروج منابع از بانک‌ها نامیده می‌شود. این اقدام چه اثری بر بازارهای موازی دارد؟