نژادپرستی

  • کشته شدن چشم‌آبی‌ها دردناک‌تر است؟

    کشته شدن چشم‌آبی‌ها دردناک‌تر است؟

    تهران - ایرنا - کنار همه شعارهای بشردوستانه بین المللی در قرن ۲۱ رسانه‌های غربی ارزش چشم آبی های مو بلوند اوکراینی را بیش از دیگر مردمان دنیا می دانند