هوش مصنوعی

  • مقابله با تنش آبی با هوش مصنوعی و بازار سرمایه

    مقابله با تنش آبی با هوش مصنوعی و بازار سرمایه

    تهران- ایرناپلاس- آماده نبودن برای مقابله با تنش آبی می‌تواند چالش‌هایی را در زمینه بهداشت و سلامت، امنیت غذایی، تولید و در نهایت امنیت اجتماعی ایجاد کند. یکی از دلایل بروز تنش آبی، هدررفت آب است. ۹۲ درصد از هدررفت آب ایران در بخش کشاورزی رخ می‌دهد.