هیئت دولت

  • مجلس کِی گام عملی را برای مبارزه با فساد برمی‌دارد؟

    مجلس کِی گام عملی را برای مبارزه با فساد برمی‌دارد؟

    تهران- ایرناپلاس- وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد، کلیدواژه شفافیت را به‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از این شرایط بیش‌ازپیش ضروری کرده است. براین اساس همه منتظر اقدام عملی مجلس یازدهم برای بررسی لایحه شفافیت به عنوان رکن اصلی در مبارزه با فساد هستند.