واکسیناسیون سراسری

  • رسانه‌ها و ضرورت آگاه‌سازی جامعه از عواقب واکسن‌هراسی

    رسانه‌ها و ضرورت آگاه‌سازی جامعه از عواقب واکسن‌هراسی

    تهران- ایرناپلاس- با توجه به برخی اخبار جعلی و غیرعلمی درباره واکسن‌زدن و مخالفت‌ها در این زمینه، نقش رسانه‌ها در اتخاذ تدبیر درست و به‌جا برای تببین و ضرورت‌های واکسیناسیون به‌عنوان اقدامی که می‌تواند مدیریت گام‌های بعدی کرونا را برای فرد و جامعه تسهیل کند، قابل چشم‌پوشی نیست.