وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات > وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • اگر به جای وزیر جوان بودم...

    اگر به جای وزیر جوان بودم...

    تهران-ایرناپلاس-  اینکه تا چند وقت دیگر جامعه ما  و دنیا اسیر معضل نوپدیدار کرونا خواهد بود بر کسی روشن نیست. اما آنچه وظیفه این یادداشت است، پیشنهاد راه‌حلی راهبردی به سیاست‌گذاران فضای مجازی و دولت الکترونیک و همچنین بانکداری الکترونیک است.