شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران > پالایشگاه گاز سرخس