پایتخت کتاب ایران

  • واکاوی ۶ دوره طرح پایتخت‌های کتاب؛ موفق یا ناموفق؟

    واکاوی ۶ دوره طرح پایتخت‌های کتاب؛ موفق یا ناموفق؟

    تهران- ایرناپلاس- پایتخت کتاب یک طرح بین‌المللی است که در ایران نیز اجرا می‌شود. این طرح با هدف توسعه فرهنگی و میزان سطح ترویج کتاب و کتابخوانی، تلاش دارد تا مشکلات برای دسترسی مردم به کتاب را رفع و زمینه ترویج کتابخوانی را ایجاد کند.