پردیس

  • داستان پرماجرای مسکن مهر؛ وعده‌ها در کدام دولت محقق شد؟

    ایرناپلاس گزارش می‌دهد

    داستان پرماجرای مسکن مهر؛ وعده‌ها در کدام دولت محقق شد؟

    تهران- ایرناپلاس- بررسی اعداد و ارقام مربوط به تحویل واحدهای مسکن مهر از سهم ۶۱.۴ درصدی دولت روحانی در تحویل و تکمیل خانه‌ها حکایت دارد. این درحالی است که در مواردی بیش از ۴ برابر بودجه لازم برای ساخت خانه‌ها صرف تجهیز امکانات زیرساختی برای این واحدهای مسکونی شده و دستاورد دولت روحانی، تبدیل این خانه‌های اشباح به جایی برای زندگی بوده است.