پرویز کردوانی

  • ضرورت آموزش گسترده برای مصرف بهینه آب؛ نقش صداوسیما چیست؟

    ضرورت آموزش گسترده برای مصرف بهینه آب؛ نقش صداوسیما چیست؟

    تهران- ایرناپلاس- برای عبور از تنش آبی در ایران باید نظر متخصصان مورد توجه قرار بگیرد. متولیان این بخش تاکید دارند که صداوسیما و رادیو باید چگونگی استفاده بهینه و استاندارد آب را به مردم آموزش دهند؛ همچنین باید برای عملی شدن آموزش‌ها به مردم امکانات و بسترهای لازم فراهم شود.