جامعه شناسی جنسیت > کلیشه های جنسیتی

  • کوشکی: عذرخواهی نمی‌کنم؛ ذهن بعضی‌ها معیوب است

    کوشکی: عذرخواهی نمی‌کنم؛ ذهن بعضی‌ها معیوب است

    تهران- ایرناپلاس- شبکه افق در روزهای اخیر حاشیه‌های زیادی درست کرده و حتی می‌توان گفت عملکرد این شبکه باعث عصبانیت بیشتر مردم و افکارعمومی شده است؛ یکی از این حاشیه‌ها به حرف‌های محمدصادق کوشکی مربوط می‌شود.