کودتای ۲۸ مرداد

 • گفتمان شریعتی اساسا «سوژه ساز» است

  میراث شریعتی – بخش دوم

  گفتمان شریعتی اساسا «سوژه ساز» است

  تهران – ایرنا پلاس – بخش دوم گفت‌وگوی ایرناپلاس با ابوطالب آدینه‌وند، درباره بررسی میراث فکری علی شریعتی، به دوران حیات فکری و وجوه اندیشه وی و همچنین نوع تاثیر وی از تحولات جامعه می‌پردازد.

 •  شریعتی متفکر دوران تعلیق است

  میراث شریعتی در گفت‌وگو با ابوطالب آدینه‌وند - بخش اول

   شریعتی متفکر دوران تعلیق است

  تهران –ایرناپلاس– علی شریعتی همچنان زنده است، چون مخالفان و منتقدان و هوادارانش هنوز از او می‌گویند. شریعتی منحصر در نام چند خیابان و ایستگاه مترو نشده و هنوز مسئله‌آفرین است. شاید بیشترین خدمت را منتقدانش به او کردند؛ اتفاقی که برای دیگرانی چون مطهری و بهشتی و بازرگان کمتر افتاد. ۲۶ اردیبهشت، سالگرد هجرت اوست و آنچه در پی می‌آید، گفت‌وگو با ابوطالب آدینه‌وند در باب میراث فکری علی شریعتی است.