گلزار

  • کودکان بی‌کاری که پولسازی می‌کنند

    کودکان بی‌کاری که پولسازی می‌کنند

    تهران-ایرناپلاس- به گفته یک فعال حوزه کودکان کار، با وارد کردن کودکان به صحنه کنسرت یا یک برنامه تلویزیونی، حقوق فردی آنها زیرپا گذاشته می‌شود.