وزارت اقتصاد و امور دارایی > گمرک جمهوری اسلامی ایران

  • فساد نهاده‌های دامی در گمرک واقعیت دارد؟

    گفت‌وگو با سخنگوی گمرک؛

    فساد نهاده‌های دامی در گمرک واقعیت دارد؟

    تهران- ایرناپلاس- مشکل تأمین نهاده‌های دامی به‌عنوان یکی از دلایل کشتار دام مولد و شیرده مطرح می‌شود. در حالی کمبود نهاده‌های دامی از موارد مهم مطرح شده در کشور است که گفته می‌شود بخشی از نهاده‌های دامی وارد شده به دلیل ترخیص نشدن از گمرک‌های کشور، در حال فساد هستند. اما آیا این مساله واقعیت دارد؟