گوشی‌های هوشمند

  • عصر جایگزینی موبایل با کارت‌های بانکی

    عصر جایگزینی موبایل با کارت‌های بانکی

    تهران- ایرناپلاس- در ایران، پرداخت بدون کارت، بیشتر به درگاه پرداخت مستقیم یا IPG و همچنین درگاه پرداخت موبایل یا MPG محدود شده و به سایر روش‌ها توجه چندانی نشده و این در حالی است که دیگر روش‌های پرداخت در دنیا از سال‌ها پیش استفاده شده و فیزیک کارت کارایی کمتری پیدا کرده است.

  • واکسن کرونا در رفتارهای ما است

    واکسن کرونا در رفتارهای ما است

    تهران- ایرناپلاس- شیوع مرگبار ویروس کرونا در جهان، همه کشورهای دنیا را متاثر ساخته است. از یک منظر کرونا بزرگترین پدیده جهانی در هزاره سوم میلادی است و هیچ پدیده‌ای این چنین بشریت را به زحمت و خطر نینداخته بود.